Veselības centrā Rūre tiek nodrošināta arī paliatīvā un hospisa aprūpe, kas koncentrējas uz nedziedināmi slimo pacientu aprūpi dzīves beigās. Tās prioritāte ir vairot dzīves kvalitāti un komfortu, mazinot sāpes un ciešanas.

Kas ir paliatīvā
aprūpe?

Paliatīvā aprūpe ir specializēta medicīniskā aprūpe cilvēkiem, kuriem diagnosticēta slimība terminālā stadijā. Šāda veida aprūpe ir vērsta uz slimības simptomu un stresa mazināšanu. Mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan pacientam, gan ģimenei.

Paliatīvo aprūpi nodrošina īpaši apmācīta ārstu, medmāsu un citu speciālistu komanda. Paliatīvā aprūpe balstās uz pacienta vajadzībām, nevis uz pacienta prognozi.

Kas ir hospisa
aprūpe?

Hospisa aprūpe ir veselības aprūpes veids, kas koncentrējas uz nedziedināmi slimo pacientu aprūpi dzīves beigās. Tās prioritāte ir vairot dzīves kvalitāti un komfortu, mazinot sāpes un ciešanas.

Ko piedāvā Rūre paliatīvās aprūpes klīnika?

Ārsta izstrādāts un personalizēts medicīniskās aprūpes plāns katram pacientam
Pacienta veselības stāvokļa kontrole medicīnas personāla uzraudzībā visas diennakts garumā
Manipulācijas (medikamentu ievade, brūču apkopšana un pārsiešana,
mākslīgo atveru kopšana t.sk. traheostomas kopšana)
Fizioterapija un fizikālā terapija
Psihologa un kapelāna pakalpojumi
Lai saņemtu pakalpojumu veselības centrā Rūre nepieciešams slimnīcas konsīlija slēdziens par indicētu paliatīvu aprūpi, simptomātisku terapiju.
Pēc konsīlija slēdziena saņemšanas, pacients un/vai pacienta piederīgie var sazināties ar Rūre koordinatoru un pieteikt pirmreizējo vizīti.

Pakalpojuma cenas

47

/ Dienā

Trīsvietīga istaba

55

/ Dienā

Divvietīga istaba

71,5

/ Dienā

Vienvietīga istaba