Medicīniskie pakalpojumi

Medicīniskā aprūpe mājās

Rūre sniedzam arī cita veida medicīnisko aprūpi pacienta mājās: ārstu - speciālistu mājas vizītes, medikamentu ievadīšanu, brūču aprūpi, klīnisko analīžu noņemšanu un nogādāšanu laboratorijā un ne tikai. Arī šajā gadījumā mūsu pamatprincips - individuāla, konkrētā pacienta vajadzībām atbilstoša pieeja.

Multiprofesionālās veselības aprūpes plāns mājās

• ārsta vizīte un veselības aprūpes plāna izstrāde;
• ārsta mājas vizītes (skaits saskaņā ar veselības aprūpes plānu);
• ārsta palīgu mājas vizītes (skaits saskaņā ar veselības aprūpes plānu):
- veselības stāvokļa dinamiskā kontrole
- injekcijas
- infūzijas
- analīžu noņemšana
- pārsiešanas, brūču kontrole
- citas medicīniskās manipulācijas

Koordinators veselības aprūpes pakalpojumiem

• plānveida ambulatoro pakalpojumu plānošana, organizēšana ārstniecības iestādēs (speciālistu konsultācijas, procedūras);
• plānveida diagnostisko izmeklējumu plānošana, organizēšana;
• plānveida dienas stacionāra pakalpojumu plānošana, organizēšana;
• plānveida stacionāra pakalpojumu plānošana, organizēšana.
• Diennakts specializētā transporta pakalpojumi
• Diennakts konsultatīvais tālrunis - tel.nr. 8882
• Funkcionālo palīglīdzekļu nodrošināšana
• Fizioterapeita pakalpojumi (fizikālās rehabilitācijas plāna izstrāde, fizioterapija, teipošana)
• Psihoemocionālā atbalsta organizēšana un sniegšana (psihologa, psihoterapeita konsultācijas)

Pakalpojumu cenrādis

Pacientu aprūpe mājās

Jebkura speciālista (t.sk. ģimenes ārsta, internista) mājas vizīte Liepājā

29€

Ārsta speciālista (t.sk. ģimenes ārsta, internista) mājas vizīte līdz 30 km no Liepājas robežas (ar transporta izdevumiem)

44€

Elektrokardiogrāfija mājās (ar transporta izdevumiem)

20€

Ārsta palīga vizīte Liepājā

20€

Ārsta palīga vizīte ārpus Liepājas

20€ + 0,6€/km

Individuāli izstrādāts multiprofesionāls veselības aprūpes plāns mēnesī

Speciālizētais transports

Transportēšana Liepājā

60€

Transportēšana ārpus Liepājas

60€ + 0,6€/km

Medikamentu ievadīšana

Perorālo medikamentu sadale

5€

Injekcijas ādā, zemādā, muskulī (i/c, s/c, i/m), bez medikamenta cenas

6€

Medikamenta ievadīšana i/v
(i/v injekcija)

29€

Medikamenta ievadīšana i/v infūzijas veidā caur adatu

10€

Medikamenta ievadīšana i/v infūzijas veidā caur PVK (perifēro vēnu katetru)

10€

Medikamenta ievadīšana i/v caur CVK (centrālo vēnu katetru)

10€

Citi medikamentu ievadīšanas veidi (caur acs gļotādu, gastrostomu, nazogastrālo zondi, taisno zarnu u.c.)

29€

Ādas bojājumu aprūpe

Primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe

8€

Diegu/ skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces

8€

Trofisku čūlu aprūpe

10€

Sekundāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe

10€

Izgulējumu aprūpe

10€

Citu infiltratīvu ādas un zemādas audu bojājumu aprūpe

10€

Mākslīgās atveres, to aprūpe

Urīna ilgkatetra maiņa un aprūpe

10€

Kolostomas, ileostomas, sigmostomas aprūpe

10€

Gastrostomas aprūpe

10€

Nefrostomas aprūpe

10€

Cistostomas aprūpe

10€

Cistostomas maiņa

10€

Traheostomas aprūpe

10€

Nazogastrālās zondes ievadīšana un enterālā barošana caur zondi

10€

Citi medicīniskie pakalpojumi

Klīnisko analīžu (asins, urīna, fēču savākšana un nogādāšana laboratorijā)

10€

Vitālo rādītāju kontrole

5€

Klizmas veikšana

10€

Glikozes līmeņa noteikšana

6€

Pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība par veselības veicināšanas pasākumiem un pacientu aprūpi

10€

Teipošana

Teipa uzlikšana mājās 1 (atkarībā no izlietotā teipa daudzuma, 40-100 cm)

15€

Teipa uzlikšana mājās 1 (atkarībā no izlietotā teipa daudzuma, 100-200 cm)

16€

Teipa uzlikšana mājās 1 (atkarībā no izlietotā teipa daudzuma, 200-300 cm)

17€

Skaista vide
© Rūre 2023